Ziektebriefje

Wij vragen u om de leerkracht of de school zo snel mogelijk in te lichten indien uw zoon/dochter afwezig is.
Dit kan via mail naar de klas of telefonisch naar het secretariaat 059 26 52 37.
Deze afspraak werd gemaakt voor de veiligheid van uw kind zodat wij steeds weten waar het zich bevindt.

Let op: een ziektebriefje van de ouders kan enkel voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen en maximum 4 keer per schooljaar!

 

Ziektebriefje leerplichtige leerling

 

Ziektebriefje deeltijds leerplichtige kleuter