Uurregeling

De lessen lopen van 8.40 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur)
en van 13.10 uur tot 15.55 uur (vrijdag tot 15.00 uur).
De schooldeuren zijn open om 8.25 uur.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school.
De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om veiligheidsredenen gesloten.
Indien u te laat bent of indien u tijdens de lesuren de school wilt binnenkomen, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt.