• 1

Maandbericht juni

Matondo mingi!

Matondo mingi! 

(Dank je wel uit het diepste van mijn hart) 

Het begon allemaal na onze 2 inleefreizen in Kikwit in het lycée Siama, van de zuster van Sint-Andreas. We ware er samen met onze 3 kinderen, Tom, Stijn en Anna gedurende telkens 8 weken actief in een school en in een veldhospitaal. Uiteraard spraken onze kinderen hier op school over en op een dag vroeg Mark, de directeur, of we het leuk zouden vinden als ze met school geld zouden verzamelen voor ons project. We konden alleen maar blij en vereerd toestemmen. 

Sindsdien organiseren de leerlingen en leerkrachten elk jaar tal van activiteiten, om zo geld in te zamelen voor Kikwit. Verschillende malen mocht ik op school getuigen om zo de leerlingen een beeld te geven van de situatie ginder, maar ook om ze te laten zien wat er in de loop der jaren al is verwezenlijkt. Het feit dat ze elk jaar meer dan € 1000 verzamelen, is gewoonweg fantastisch. Als je weet dat een leerkracht in Kikwit ongeveer € 60 /maand verdient, dan kan je je inbeelden wat je met meer dan € 1000 kunt doen. 

Ook dit jaar hebben de leerlingen en leerkrachten van De Tandem zich ingezet voor ons project in Kikwit ( https://sites.google.com/site/siamakikwit/ ). Ze verzamelden meer dan € 1400. Super!! 

We willen jullie allen in naam van de leerlingen en de leerkrachten van Siama, de lokale bevolking van Kikwit Sacré-Coeur en de zusters van Sint-Andreas bedanken voor jullie jaarlijkse inzet. Hopelijk kunnen we in 2019 nog eens naar Kikwit reizen en jullie daarna laten zien wat er allemaal dank zij jullie steun mogelijk is gemaakt. 

De familie Leemans

Maandbericht mei

Fusie van schoolbesturen

Scholen staan voor grote uitdagingen. Enerzijds moeten ze zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en een goed uitgebouwde zorgstructuur, anderzijds moeten scholen heel wat investeren in goed uitgeruste, energiezuinige schoolgebouwen. Hedendaagse digitale leermiddelen zoals computers en digitale schoolborden mogen niet ontbreken. Bovendien nemen de wetten en decreten waaraan scholen moeten voldoen steeds toe en worden ook complexer. Daarom hebben schoolbesturen van onderstaande scholen besloten om de handen in elkaar te slaan:

-          de vrije basisscholen Gravenbos en Driespan  uit Gistel,

-          de vrije basisscholen de Tandem uit Westkerke en Roksem,

-          het Sint-Godelievecollege met vestigingsplaatsen in Gistel en Eernegem,

-          de vrije basisscholen Heilige Familie uit Oudenburg en Ettelgem,

-          de vrije basisscholen uit Eernegem en Bekegem.

Hiertoe hebben deze schoolbesturen op woensdag 25 april 2018 unaniem de beslissing genomen om hun onderwijsinstellingen samen te brengen in één sterke nieuwe vzw, die vzw Katholiek Onderwijs Hinterland zal genoemd worden.

Alle scholen die behoren tot de huidige schoolbesturen blijven hun activiteiten verder uitoefenen op hun huidige locatie. Alle engagementen die door die schoolbesturen genomen werden, blijven onverkort behouden.

Alle drie de schoolbesturen engageren zich om bij dit samengaan de belangen van alle onderwijsniveaus op gelijkwaardige wijze te behartigen. Alle scholen en alle vestigingsplaatsen waarvoor de nieuwe vzw verantwoordelijkheid draagt, moeten verder zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren.

De  schoolbesturen van het basis- en kleuteronderwijs enerzijds en het secundair onderwijs anderzijds zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe vzw de best mogelijke optie naar de toekomst toe is. Eenheid van bestuur betekent immers dat we de krachten bundelen en aldus meer competenties, capaciteit en kennis kunnen verenigen.

Het nieuwe bestuur zal in principe ook beter in staat zijn om grote projecten zoals bouwen en  renovatie van schoolgebouwen financieel te dragen. Dit moet er toe bijdragen dat de scholen die deel uitmaken van de vzw over nog meer slagkracht en dynamiek zullen beschikken om zo de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen verder te kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groet

Eric Debrabandere, voorzitter schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Hinterland

Johan De Smedt, voorzitter schoolbestuur vzw Vrij Katholiek Onderwijs Eernegem-Bekegem

Geert Sanders, voorzitter schoolbestuur Vrije Basisschool Heilige Familie Oudenburg-Ettelgem

 

Maandbericht april


Komende activiteiten

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.