• 1

Data communies

Beste ouder

Door de coronacrisis zijn in ons land de eerste communies en de vormselvieringen verplaatst naar volgend schooljaar.
De nieuwe data zijn door de pastoor bepaald.
De eerste communie is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020 om 14.00 uur.
Het vormsel is verplaatst naar zaterdag 10 oktober 2020.

Met vriendelijke groet,
Marc Vandekerckhove

Nieuwsbrief april

 Beste ouder

We sturen jullie geen maandkalender voor april door … wel willen we jullie wel via deze weg het ‘KnapLab Corona boekje’ doorsturen. Het werd ontwikkeld door Julie Verdonck, klinisch orthopedagoog. Ze geeft besloten om het ook openbaar beschikbaar te stellen zodat zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden. Je kunt het terugvinden in bijlage. 

Het ‘KnapLab Corona boekje’ ….

Wat is het?
Een sociaal-emotioneel werkboek voor kinderen.
De wereld van je kind staat op zijn kop! En dat is niet altijd makkelijk. Misschien heeft het meer last van een verdrietig, bang of boos gevoel? Maakt het zich vaker zorgen of heeft het last van stress? Met dit doe-boekje help jij je kind in deze moeilijke periode om zich goed te voelen.
Voor wie?
Kinderen in de lagere school
Wat?
Info op maat en allerlei doe-opdrachtjes en oefeningen
Waarom?
Gedachten en gevoelens van je kind bespreekbaar te maken
Welbevinden van je kind bevorderen

TIP! Hoewel kinderen zelfstandig met het boekje aan de slag kunnen, raden aan om het boekje SAMEN met je kind te lezen.
Delen mag om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken :-)

We houden het veilig en sturen digitale knuffels in deze bizarre tijd. Hopelijk tot snel!

Het ‘Tandem’-team

Schoolfeest/Openpeuterdag

Beste ouders,

Gezien de overheid de coronamaatregelen zeker nog acht weken ( zeker wat het organiseren van evenementen betreft) zal aanhouden, ben ik genoodzaakt om de open peuterdag van 25 april 2020 alsook het schoolfeest van 26 april 2020 af te gelasten. Wie al ingeschreven heeft, krijgt zeker zijn geld terug.

Het sponsorboekje (met heel veel dank aan alle sponsors) komt in de loop van de derde trimester wel in de brievenbus van Roksem en Westkerke.

Wat de eerste en plechtige communie betreft, wordt door het bisdom eind maart een beslissing genomen. Ik breng jullie op de hoogte van zodra ik meer weet.

Blijf goed voor elkaar zorgen!

Met vriendelijke groeten,
Marc Vandekerckhove

Praktische afspraken

Beste ouder

We willen de opvang op school voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien zo goed mogelijk organiseren. Aanvragen kan via het formulier dat via mail werd verstuurd.

In team werden maandag 16/03 de volgende afspraken en aanpassingen genomen voor de kinderen van de lagere school:

-          de proefwerkweek vervalt, deze wordt niet verplaatst naar de periode na de paasvakantie,
-          er wordt een rapport met punten van het dagelijks werk , dat tot nu toe afgenomen werd, meegegeven wanneer de lessen terug hervat worden,
-          het oudercontact van donderdag 2 april gaat niet door,
-          de klasleerkracht zorgt via mail dat de kinderen aan de slag kunnen met zinvolle opdrachten en taken. 

We willen iedereen ook van harte danken om burgerzin en verantwoordelijkheid te nemen in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,
Marc Vandekerckhove en het ‘Tandem’-team

Opvangregeling scholen Oudenburg

PERSBERICHT – 13 maart 2020

Stad ondersteunt de Oudenburgse scholen met kinderopvang tijdens coronaperiode

Het Oudenburgse stadsbestuur zet prioritair in op voldoende kinderopvang in de Oudenburgse scholen en de buitenschoolse kinderopvang De Kikker. De stad heeft daarom een regeling per school op maat uitgewerkt.

Schepen van Gezin en Volksgezondheid Romina Vanhooren (Open Vld): “In het kader van de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om alle lessen te schorsen tot en met 3 april vond op vrijdag 13 maart een overleg plaats tussen het Oudenburgse stadsbestuur en de schooldirecteurs van de verschillende Oudenburgse scholen. Op dit overleg werden de faciliteiten rond de kinderopvang zowel voor, tijdens als na de normale schooluren besproken.”

Burgmeester Anthony Dumarey (Open Vld): “Ook in Oudenburg vragen we uitdrukkelijk om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Desalniettemin blijven we de opvang verzekeren voor de kinderen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of die in de zorgsector en openbare veiligheidsdiensten werken. Het wordt afgeraden om de kinderen door de grootouders, die tot de risicogroep behoren, te laten brengen of ophalen.”

Vanaf maandag 16 maart zijn er volgende concrete afspraken.

-       Voor VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in vestiging Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Dit dus ook op woensdag. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang.

-       Voor VBS Heilige Familie Oudenburg kunnen de kinderen voor- en naschools ofwel 

o  Naar BKO De Kikker in de Aernoudstraat: vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er dagelijks opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur in BKO De Kikker. De kinderen worden onder begeleiding heen en terug van school naar BKO gebracht.Dit dus ook op woensdag.

o  Op school is er opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. Behalve op woensdagmiddag, dan zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. 

o  Tijdens de schooluren worden de kinderen op school opgevangen.

-       Voor VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht.

-       Voor Go! BS Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden begeleid naar de BKO gebracht.

De voor- en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt getarifeerd conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De voor-en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van de scholen zelf wordt georganiseerd, wordt door de school zelf in rekening gebracht. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos.


Komende activiteiten

 • 06 apr
  paasvakantie 02:00 to 02:00

 • 24 apr
  L6: kiesuurtje All Day

 • 25 apr
  Open peuterdag 10:00 to 12:00

 • 26 apr
  schoolfeest All Day

 • 06 apr - 27 apr
 • 28 apr - 08 mei
 • 08 mei - 16 mei
 • 24 mei - 30 mei
 • 02 juni - 19 juni
 • 23 juni - 29 juni
 • 30 juni - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt