• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Opvang

Opvanglocatie is de vestiging Westkerke.
De opvang gebeurt door begeleiders BKO De Kikker vanaf 6.30 tot 8.15 uur (op maandag tot 8.40 uur) en van 16.15 (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur. Op woensdagnamiddag gaat de opvang door vanaf 11.55 tot 19 uur.

De school staat zelf in voor gratis toezicht van 8.15-8.30 uur (op maandag 8.40-8.55 uur) en van 16.00-16.15 uur (op vrijdag 15.00-15.15 uur), op woensdagmiddag van 11.40-11.55 uur.

De kinderbegeleider van BKO De Kikker is in De Tandem is tijdens de opvanguren bereikbaar op volgend nummer:  0473 72 06 36.
Kinderen van de Roksem worden met de pendelbus naar Westkerke gebracht.

Tarieven

De voor- en naschoolse opvang die door de kinderbegeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt aangerekend conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker.
Voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang bedraagt de kostprijs 1 euro per begonnen halfuur (jaarlijks geïndexeerd). Wanneer 2 kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig komen, is er voor elk kind een korting van 25 %.
Er is ook mogelijkheid tot sociaal tarief. 


Komende activiteiten

 • 26 mei
  vrije dag All Day

 • 27 mei
  vrije dag All Day

 • 29 mei
  eerste communie 10:00 to 10:30

 • 06 juni
  Vrije dag All Day

 • 26 mei - 07 juni
 • 14 juni - 29 juni
 • 30 juni - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt
 • 05 okt - 06 okt